SEURAA UNELMARATKAISUA  MYÖS  SOMESSA

Kirjallisuusterapia on terapeuttisesti voimauttava vuorovaikutusprosessi. Kirjallisuusterapeuttina minä yhdessä ryhmän, yksilön tai verkkokurssin muodossa ohjaan sinulle erilaisia itsetuntemustasi syventäviä harjoituksia. Apuna voidaan käyttää kirjoittamisen lisäksi mm. musiikkia, elokuvia, kuvataidetta, valokuvia, kehollisia harjoituksia ja erilaisia valmiita kirjallisia aineistoja.

Kirjoittaminen toimii itsessään jäsentämisen välineenä ja tuo näkyväksi ajatuksia ja tunteitasi. Tämä itsessään on hoitavaa ja voimauttavaa. Halutessasi voit jakaa omia ajatuksiasi  harjoitusten jälkeen ryhmässä tai yksilöterapiassa  ryhmälle/ minulle vapaasti kertoen tai suoraan omaa tekstiäsi lukien. Verkkokursseille osallistuessasi osa kursseistani tulee olemaan myös itsenäisesti työstettäviä. Osassa yhdistyy verkkokurssiin liittyen myös kasvokkain tai etänä tapaamiset.

Kirjallisuusterapia sopii kaikille, jotka ovat valmiita pysähtymään kuuntelemaan omaa sisäistä tarinaansa eikä se vaadi mitään erityisosaamista kirjoittamisen liittyen. Riittää kun olet valmis kirjallisuuterapeuttisia menetelmiä hyödyntäen lähtemään kohti mielenkiintoista itsetuntemuksen syventämisen matkaa!

Kirjallisuusterapiaa voidaan harjoittaa monella tapaa. Suomessa vuodesta 1981 alkaen toiminut Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry on tehnyt kirjallisuusterapiatyötä tunnetuksi. Kirjallisuusterapiayhdistyksen kotisivuiltavoit tutustua tarkemmin mm. kirjallisuusterapian teoriaan ja historiaan sekä ajankohtaisiin koulutuksiin. Minä tarjoan yritykseni Tmi UnelmaRatkaisun kautta kirjallisuusterapiaa niin yksilöille, ryhmille kuin verkkokurssina.

Kuva: By Emmi Oy

Haluatko kirjoittaa elämäsi tarinaa selkeyttääksesi kokemaasi tai uudelleenkäsikirjoittaa elämäsi kokemukset eheyttäväksi tarinaksi?
Haluatko vapautua traumaattisista kokemuksista tai oppia säätelemään vireystilaasi hyödyntäen kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä?
Haluatko lisätä itsetuntemustasi ja mielikuvitella tulevaa, vapauttaa tai säilyttää jo elettyä?  

Mikä tahansa sinussa, ajattelussasi, elämässäsi, kaipaa lähempää tarkastelua, voimme yhdessä pysähtyä näiden teemojen ympärille. Kirjallisuusterapia on yksilöllinen matka koti sinulle merkityksellisiä kysymyksiä.

Kuva: By Emmi Oy

Mikäli olet kiinnostunut kirjallisuusterapiasta voit varata ensin tutustumiskäyntiajan 45 min, jossa käymme läpi toiveitasi kirjallisuusterapian suhteen ja kerron sinulle kirjallisuusterapian hyödyntämisen mahdollisuuksista itsetuntemuksesi vahvistamisen tai tietyn tavoitteen suhteen.

Tutustumiskäynnin aikana voimme alustavasti suunnitella kuinka pitkä kirjallisuusterapia olisi sinulle tässä kohtaa hyödyllinen. Voit varata yksittäisiä aikoja tai valita edullisemman 5 tai 10 kerran kirjallisuusterapia tapaamispaketin!  

Yksilö kirjallisuusterapiassa tapaamiset toteutuvat 2-4 viikon välein. Tapaamiset voidaan toteuttaa joko etäyhteydellä tai kasvokkain Jyväskylässä Rautpohjassa toimitilallani osoitteessa Syrjälänkatu 11 A, 40700 Jyväskylä.  

Toisin kuin psykoterapia tapaamisissa, en tee muistiinpanoja käynneiltäsi vaan sinä olet tämän kirjallisuusterapeuttisen matkan muistiinlaittaja. Kirjallisuusterapia käynnit eivät siis ole psykoterapiaa, vaikka toki saat kaiken ammattitaitoni ja ammattietiikkani käyttöösi tapaamisillamme. Kirjallisuusterapia tapaamisen hinta sisältää alvin 24%.

Tutustumiskäynnin jälkeen voit valita haluamasi määrän yksittäisiä käyntejä hintaan 125 € tai valita edullisemman paketin:

5 ja 10 kerran tapaamispaketteiden hintaan sisältyy myös se, että halutessasi voit tapaamisten välillä laittaa minulle kirjoittamaasi luettavaksi. Voit jakaa kanssani oivalluksiasi/ kokemaasi ja kun tapaamme kirjallisuusterapia tapaamisella pääsemme keskustelemaan sekä työstämään asioita eteenpäin. Tutustumiskäynnillä saat yksilölliset ohjeet jakamisen tapaan.

Jos olet kiinnostunut kirjallisuusterapiasta olethan minuun yhteydessä tutustumiskäynnin merkeissä?

 Kirjallisuusterapiaan hyvin rajallinen määrä paikkoja tarjolla.  

Tiedustele vapaita paikkoja kirjallisuusterapiaan:
marika@unelmaratkaisu.fi

Olen Kelan kuntoutuspsykoterapian palvelujen tuottaja ja Valviran laillistama psykoterapeutti. Kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä voidaan hyödyntää myös osana Kelan myöntämää kuntoutuspsykoterapiaa. Tällöin teen psykoterapiasta lain vaatimat kirjaukset sekä lausunnot. Psykoterapia koulutustaustani on ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Kelan kuntoutuspsykoterapiassa hyödynnän asiakkaan tarpeen mukaan erilaisia kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä sekä myös psykofyysisen psykoterapian menetelmiä keho-mieli yhteyden vahvistamiseksi.

Jos olet kiinnostunut kirjallisuusterapian hyödyntämisestä osana Kelan kuntoutuspsykoterapiaa lue lisätietoja täältä!

SUORITTAJASTA HETKESSÄ ELÄJÄKSI
-kirjallisuusterapeuttinen kasvuryhmä

 Haluaisitko oppia jatkuvan suorittamisen sijaan elämään hetkessä ja kehittämään sisäistä puhettasi itsellesi armollisemmaksi?  

Haku avoinna nyt Suorittajasta hetkessä eläjäksi- kirjallisuusterapeuttiseen kasvuryhmään.

 Kasvuryhmä kokoontuu vuoden aikana yhteensä 10 kertaa, joista ensimmäinen ja toiseksi viimeinen kerta on yksilötapaaminen.

Ryhmätapaamisia on yhteensä 8 kertaa.  Kasvuryhmän koko 4-6 henkilöä. Tapaamiset UnelmaRatkaisun toimitilalla Rautpohjassa Jyväskylässä.

Kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä voidaaan hyödyntää työnohjauksessa lisäämään työnohjattavan läsnäoloa ennen kaikkea itsensä kanssa. Se myös mahdollistaa erityisesti työnohjausryhmässä moniäänisyyden tuomisen esille. Työnohjauksessa jokainen saa jakaa kirjoittamiaan ajatuksia siinä määrin kuin kokee tarpeelliseksi. Joskus merkityksellistä voi olla pysähtyä kirjoittamansa äärelle jakamatta sitä kenenkään kanssa vaan jatkamalla kirjoittamista yksin ennen sen esille tuomista työyhteisössä. Mitään erityisiä kirjoittamisen taitoja ei tarvita vaan kirjoittaminen toimii vain hetkellisenä ajattelun säiliönä. Kirjoitetut sanat vapauttavat mielen asettumaan tähän hetkeen kuuntelemaan toista.

Ryhmätyönohjauksessa kirjoittaminen toimii asioiden jäsentämisen välineenä ja mahdollistaa työyhteisössä myös toisten kuuntelemisen taidon vahvistamista. Kun omat ajatukset saadaan ensin laitettua ylös, on niihin helpompi palata ja kuulla toista kun ei ” tarvitse pitää mielessään omaa mielipidettä, ajatusta” vaan laittaa se hetkesi syrjään.

 Terapeuttinen kirjoittaminen lisää dialogia työyhteisössä ja mahdollistaa asioiden tarkastelun monesta eri näkökulmasta, arvottamatta mitään mielipidettä tai ajatusta paremmaksi.  

Erilaisia kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä voi hyödyntää työnohjauksessa ryhmän tarpeen mukaan. Työnohjauksen alussa kirjallisuusterapeuttiset menetelmät voivat auttaa työnohjaukseen asettumisessa ja aiheen valinnassa tai lopussa reflektoinnin tukena.

Työnohjaaja voi työnohjauksen keskellä kulloiseenkin käsiteltävään teemaan liittyen lukea jonkin artikkelin, tarinan tai runon, jonka pohjalta voidaan tuoda keskusteluun lisää erilaisia näkökulmia.  Jos työnohjauksen punainen lanka tuntuu hetkellisesti häviävän, voidaan kirjoittamisen avulla myös palauttaa ajatukset oleellisen äärelle työnohjauksen aikana. Mistä kaikesta tärkeästä olemme mielestäsi tänään keskustelleet? Mitä asiasta on mielestäsi vielä jäänyt sanomatta tai ymmärtämättä? Miten tätä keskustelua olisi hyvä jatkaa työnohjauksen jälkeen? Joskus merkityksellistä voi olla pysähtyä kirjoittamansa äärelle jakamatta sitä kenenkään kanssa vaan jatkamalla kirjoittamista yksin ennen sen esille tuomista esim. työyhteisössä.

Yksilötyönohjauksessa erilaisia kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä voidaan hyödyntää samalla tavalla kuin ryhmänkin kanssa. Isommassa roolissa moniäänisyyden esille tuomisessa voi olla uusien näkökulmien esille tuonti erilaisten tekstien ja materiaalien kautta.

Yksilötyönohjattavani ovat myös usein olleet innokkaita kirjoittajia jo entuudestaan ja halunneet hyödyntää kirjoittamista myös työnohjauskertojen välillä. Olen voinut antaa työnohjauksen aiheeseen liittyvän kirjoittamistehtävän, jonka nostattamista ajatuksista olemme sitten seuraavalla kerralla keskustelleet lisää. Työnohjattava on voinut lukea suoraan kirjoittamaansa tekstiä tai nostaa sieltä tiettyjä huomioita, joista olemme keskustelleet lisää.

Voit lukea STOry Suomen Työnohjaajien sivulta julkaistun blogini, jossa kerron lisää kirjallisuusterapeuttisten menetelmien hyödyntämisestä työnohjauksessa.

Kirjallisuusterapeuttisten menetelmien hyödyntämisessä työnohjauksessa on vain oma mielikuvitus rajana. Mikäli kaipaat lisää inspiraatiota mielikuvituksesi rikastamiseksi suosittelen tutustumaan Suomen Kirjallisuusterapia ry:n tarjoamiin kursseihin ja koulutuksiin.

Tällä hetkellä teen yksilö- ja ryhmätyönohjauksia pääsääntöisesti
(aikataulullisista syistä johtuen)
vain joko etäyhteydellä
tai paikan päällä toimitilallani.

Toimitilani sijaitsee Rautpohjassa osoitteessa Syrjälänkatu 11 A,
40700 Jyväskylä.


Toimitilani mahdollistaa pienien työyhteisöjen tapaamiset, joissa on  2-6 henkilöä.

Tutustumiskäynti yksilötyönohjaukseen ( 45 min) ja ryhmätyönohjaukseen ( 60 min) on ilmainen.

 KYSY PAIKKATILANNETTA JA PYYDÄ TARJOUS:

marika@unelmaratkaisu.fiMINULLA ON OIKEUS
- VAHVISTA OIKEUKSIASI KIRJOITTAMALLA

kirjallisuusterapeuttinen kurssi

Minulla on oikeus- kurssi perustuu samannimisiin luomiini terapiakortteihin, joissa on 36 oikeutta. Oikeuksia läpikäymällä herätellään yksilöllisistä tarttumapintaa kirjoittamisen avulla omiin oikeuksiin ja niiden toteutumiseen elämässä.

Oikeudet jaotellaan yksilöllisesti neljään eri kategoriaan oman kokemuksen mukaan:
- itsestään selvät
- opitut
- ajankohtaiset
-vahvistettavat

Oikeuden lajittelu selkeyttää ja saa näkyväksi jo elämässäsi läpikäydyt sekä vielä työstämisen alla olevat oikeudet.

Oikeudet läpikäytyäsi pääset valitsemaan ns. avainoikeuden, jonka toteutuessa elämässäsi olisi suotuisin vaikutus myös muihin työstettäviin oikeuksiisi. Pääset rakentamaan avainoikeudellesi konkreettiset tavoiteportaat, joiden avulla tiedät kuinka lähdet työstämään oikeuttasi.